Byggsats hus

Byggsats hus i mindre modell

Hus i byggsats

När man vill ha ett färdigt hus som man bara måste bygga ihop på plats så finns det lite olika sätt att bygga på. En del husleverantörer skickar färdiga delar som man pusslar ihop medan andra erbjuder byggsats hus som också kan kallas för lösvirkeshus. Med lösvirke så är det så att man bygger allting från grunden på plats. Det här innebär att man får lite friare händer och att man kan bygga hus som blir unika trots att deras plan är massproducerad. Det finns mycket att tänka på inför ett husbygge och det även om man har förenklat byggprocessen med en färdig plan. Innan man bestämmer sig för en byggsats så är det verkligen viktigt att man förstår vad som ingår i priset, och att man har en vettig plan för när och hur huset ska byggas.

Byggsats hus för hem och fritidshus

Är man händig så kan det kännas som en riktigt spännande uppgift att bygga sitt eget hem. I det här fallet så kan man välja byggsats hus där man har en tydlig plan för hur lösvirket ska användas och sedan så kan man i lugn och ro bygga huset. Ett fritidshus kanske blir lite lättare att pyssla med på egen hand då det inte finns någon stress om att man ska kunna flytta in snabbt men även större bostadshus har byggts av händiga amatörer. Det man inte får glömma är att den som är smart tar hjälp av proffs för bitar som man inte riktigt klarar själv. På så vis så kan man ägna sig åt att snickra och uppleva att man bygger sitt hus utan oro för att det inte kommer att hålla den kvalitet som man räknar med.

Kostnader

Vad kostar det då att bygga ett lösvirkeshus? Det finns företag som kan leverera virket för ett mindre enplanshus för omkring en halv miljon kronor. Då ska man komma ihåg att det rör sig om ett mycket litet hus och att man själv måste stå för kostnader för grund, el och annat som ska finnas på plats och installeras under bygget. Man kommer även att behöva leja hantverkare såvida man inte kan alla bitar själv. Det här kostar också en slant som man ska lägga till på summan för själva virket.

Vad kommer att ingå?

Färg för utomhusbruk

Färgburkar

När man får en offert för byggsats hus så ska man noga ta en titt på vad som kommer att ingå. Saker som att fasaden kommer att förberedas för puts och färg ska man inte ta för givet och heller inte att man får ritningar för grund och golvläggning. Med en detaljerad leveransbeskrivning så kan man planera arbetet på rätt sätt och se till att man beställer det som ska till för att huset ska bli färdigt i god tid.