Passivhus

I en tid då vi blir alltmer medvetna om hur våra samhällen påverkar miljön så är det alltfler som försöker leva på ett ekologiskt och energisnålt vis. Man måste inte vara en skogsmulle för att inse att det finns stora fördelar med att bo i ett lågenergi hus där man inte behöver förlita sig på klassiska uppvärmningsmetoder som olja och el. Även om Sverige inte har det klimat som krävs för att verkligen kunna utnyttja solvärme såsom man gör längre söderut så finns det idag en hel del teknik som gör det fullt möjligt att bygga så kallade passivhus som är energisnåla och byggda på ett sätt som gör att man minskar på värmeförluster.

Vad är ett passivhus?

Passivhus fungerar så här

Teknik för Passivhus

De första passivhusen byggdes i Tyskland och begreppet kommer från deras skapare Dr Wolfgang Feist. I Sverige så finns det unika krav för vad som utgör ett svenskt passivhus och dessa har med energiåtgång och energiutsläpp att göra. Det finns också internationella riktlinjer för vad som får klassas som ett lågenergi hus och dessa beaktar man även i Sverige. Enligt dessa riktlinjer så får passivhuset inte göra av med mer än 15 kWh/m² per år. Dessutom så gör de svenska kraven gällande att den tillförda effekten till huset inte får blir mer än 10 kWh/m² för ett hus med flerfamiljsbostäder och 12 kWh/m² för ett privat hus. I den norra klimatzonen så tillkommer det 4 kWh i tillförd effekt.

Rent praktiskt så är det här ett hus där man skapar ett slags klimat-skal för att på så vis inte släppa ut så mycket värme. Genom ett smart ventilationssystem så kan man även ta till vara på den värme som alstras i huset på ett naturligt sätt då elektriska apparater används och folk rör på sig och andas ut varmare luft. Man försöker även ta tillvara på den energi som man kan få från solen och med värmepumpar så kan man få ut värmeenergi till lägre kostnader. Husets fönster har extra låga u-värden och isoleringen är maximal.

Faktum är att man kan skapa så kallade plusenergihus där man lyckas producera mer energi än vad man förbrukar men nollenergihus är också populära passivhus då de producerar lika mycket energi som de drar.

Kan detta fungera i Sverige?

Ja, det har byggts fungerande energisnåla hus i Sverige och det finns husleverantörer som är specialister på den här typen av boende. Man måste inte satsa på ett containerhus och bosätta sig i skogen för att kunna leva i ett passivhus. Det finns även bostadsområden där man har gjort en större satsning på boende som är bättre för miljön och som även blir ekonomiskt då man sänker sina energikostnader.

Kostnader för energisnåla hus

Även om det är så att man tids nog kan se att det blir bra mycket billigare att bo i ett passivhus där man får tillgång till energi som kostar mindre så är det förstås så att det kostar en bra slant att bygga huset. Det här beror på att man måste använda sig av dyrare komponenter som solceller, isolerande material och glas och annat som driver upp kostnaden för bygget. Har man råd att investera i ett energisnålt hus så kan det dock vara värt att göra det då man på sikt kan glädja sig åt att bo i ett hem som är både ekonomiskt och ekologiskt hållbart.